گزارش فعالیت های کلاسی


گزارش فعالیت های کلاسی   98/02/02

گرم کردن  / تمرین بالانس ابتدای   / انجام بازیهای ورزشی 

کلاس اول - خانم علمدار

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   98/02/02

گرم کردن /تمرین حرکت پایه  / انجام بازیهای ورزشی 

کلاس دوم - خانم داریان

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   98/01/28

گرم کردن /تمرین پل در ژیمناستیک/ انجام بازیهای ورزشی

کلاس سوم - خانم بهرامی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   98/01/28

گرم کردن /تمرین طناب گهواره (پنجه و پاشنه )/ انجام بازیهای ورزشی

کلاس چهارم - خانم بختیاری

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   98/02/02

گرم کردن / آمادگی جسمانی چابکی/ انجام بازیهای ورزشی

کلاس پنجم/1 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی  98/01/28

گرم کردن / تمرین سرویس فرهند بدمینتون/ انجام بازیهای ورزشی

کلاس پنجم/2 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی  98/02/02

گرم کردن /آمادگی جسمانی /  انجام بازیهای ورزشی

کلاس ششم - خانم شاه مهدی

 

 


 

 

درباره ما

ماه و مهتاب | مدرسه خلاقیت، هوشمندی و نشاط .

آدرس: پاسداران، پایدارفرد، بوستان هشتم (حدفاصل شیرینی سولدوش و فروشگاه رفاه)، پلاک 114

ایمیل: info@mahomahtab.ir

تلفن:22779700

Top