گزارش فعالیت های کلاسی


گزارش فعالیت های کلاسی   97/11/24

گرم کردن / انجام حرکات پایه چرخیدن ،پیچیدن و بلندکردن / تمرین شمع و تمرین پل کامل / انجام بازیهای ورزشی

کلاس اول - خانم علمدار

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

-

کلاس دوم - خانم داریان

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   97/11/24

گرم کردن / انجام حرکات پایه / شناخت مفاهیم از طریق حرکت /تمرین پل کامل /انجام بازیهای ورزشی

کلاس سوم - خانم بهرامی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   97/11/24

گرم کردن / انجام حرکات پایه / آموزش طناب گهواره (پنجه پاشنه )/ تمرین آمادگی جسمانی (دراز و نشست ، شنا سوئدی، دوپرخه و...) /انجام بازیهای ورزشی

کلاس چهارم - خانم بختیاری

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   97/11/24

گرم کردن / انجام حرکات پایه / تمرین بک هند بدمینتون/ آمادگی جسمانی (دراز و نشست - شنا سوئدی - دوچرخه)

کلاس پنجم/1 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی  97/11/24

گرم کردن / انجام حرکات پایه / تمرین بک هند بدمینتون/ آمادگی جسمانی (دراز و نشست - شنا سوئدی - دوچرخه)

کلاس پنجم/2 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

-

کلاس ششم - خانم شاه مهدی

 

 


 

 

درباره ما

ماه و مهتاب | مدرسه خلاقیت، هوشمندی و نشاط .

آدرس: پاسداران، پایدارفرد، بوستان هشتم (حدفاصل شیرینی سولدوش و فروشگاه رفاه)، پلاک 114

ایمیل: info@mahomahtab.ir

تلفن:22779700

Top