گزارش فعالیت های کلاسی


گزارش فعالیت های کلاسی   98/02/18

گرم کردن  / تمرین بالانس به دیوار و تمرین/ انجام بازیهای ورزشی 

کلاس اول - خانم علمدار

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   98/02/16

گرم کردن /آمادگی جسمانی روی عضلات شکم  / انجام بازیهای ورزشی 

کلاس دوم - خانم داریان

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   98/02/18

گرم کردن /آمادگی جسمانی (استقامت عضلانی )/ انجام بازیهای ورزشی

کلاس سوم - خانم بهرامی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   98/02/18

گرم کردن /تمرین طناب / انجام بازیهای ورزشی

کلاس چهارم - خانم بختیاری

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   98/02/16

گرم کردن / آمادگی جسمانی چابکی/ آموزش سرویس بک هند بدمینتون و تمرین /انجام بازیهای ورزشی

کلاس پنجم/1 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی  98/02/11

گرم کردن / آمادگی جسمانی / انجام بازیهای ورزشی

کلاس پنجم/2 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی  98/02/18

گرم کردن /آموزش سرویس بکهند در بدمینتون و تمرین/  انجام بازیهای ورزشی

کلاس ششم - خانم شاه مهدی

 

 


 

 

درباره ما

ماه و مهتاب | مدرسه خلاقیت، هوشمندی و نشاط .

آدرس: پاسداران، پایدارفرد، بوستان هشتم (حدفاصل شیرینی سولدوش و فروشگاه رفاه)، پلاک 114

ایمیل: info@mahomahtab.ir

تلفن:22779700

Top