گزارش فعالیت های کلاسی


گزارش فعالیت های کلاسی  98/01/17

گذاشتن قاب و رنگ صفحه و نوشتن جمله

تکالیف روز

-

کلاس اول - خانم علمدار

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی    98/01/21

توضیح texbox  و Grep کردن  .اشکال باهم و texboxباعکس

تکالیف روز 

تمرین آموزش های داده شده

کلاس دوم - خانم داریان

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   98/01/18

ساخت جدول خلاقانه و انجام تمام فرمول ها به صورت گروهی . توضیح Delet و insert سلول ها 

تکالیف روز 

تمرین آموزش های داده شده

کلاس سوم - خانم بهرامی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی       98/01/20 

ساخت جدول خلاقانه و انجام تمام فرمول ها به صورت گروهی . توضیح Delet و insert سلول ها  و format cells

 

تکالیف روز 

تمرین آموزش های داده شده

کلاس چهارم - خانم بختیاری

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی      98/01/17 

ساخت جدول خلاقانه و انجام تمام فرمول ها به صورت گروهی

تکالیف روز 

تمرین از آموزش های داده شده 

کلاس پنجم/1 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   98/01/19

ساخت جدول خلاقانه و انجام تمام فرمول ها به صورت گروهی / توضیح format cells وجداکردن اعداد 3 تا 3تا 

 

تکالیف روز 

-

کلاس پنجم/2 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی    98/01/21

ساخت powerpohnt پروژه ها 

 

تکالیف روز 

-

 
 

کلاس ششم - خانم شاه مهدی

 

 


 

 

درباره ما

ماه و مهتاب | مدرسه خلاقیت، هوشمندی و نشاط .

آدرس: پاسداران، پایدارفرد، بوستان هشتم (حدفاصل شیرینی سولدوش و فروشگاه رفاه)، پلاک 114

ایمیل: info@mahomahtab.ir

تلفن:22779700

Top