گزارش فعالیت های کلاسی


گزارش فعالیت های کلاسی  97/11/20

تعطیل رسمی 

 

تکالیف روز

تعطیل رسمی 

کلاس اول - خانم علمدار

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی    97/11/24

آموزش سربرگ 

تکالیف روز 

جدول با طرح ها و رنگ ها ی مختلف و نوشتن کلمه های سخت در هر کدام از قسمت ها 

کلاس دوم - خانم داریان

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   97/11/21

-

تکالیف روز 

-

کلاس سوم - خانم بهرامی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی       97/11/23 

ادامه  آموزش  Condition formating 

 

تکالیف روز 

 تمرین  Condition formating 

کلاس چهارم - خانم بختیاری

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی      97/11/20

تعطیل رسمی 

 

تکالیف روز 

تعطیل رسمی 

کلاس پنجم/1 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی   97/11/22

تعطیل رسمی 

 

تکالیف روز 

تعطیل رسمی 

کلاس پنجم/2 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی    97/11/24

کار روی  پروژه 

 

تکالیف روز 

مطالبی که برای هر گروه گفته شد برای جلسه بعد آماده و آورده شود 

 
 

کلاس ششم - خانم شاه مهدی

 

 


 

 

درباره ما

ماه و مهتاب | مدرسه خلاقیت، هوشمندی و نشاط .

آدرس: پاسداران، پایدارفرد، بوستان هشتم (حدفاصل شیرینی سولدوش و فروشگاه رفاه)، پلاک 114

ایمیل: info@mahomahtab.ir

تلفن:22779700

Top