گزارش فعالیت های کلاسی 98/02/17


گزارش فعالیت های کلاسی

تکمیل نقاشی های گذشته ،گرفتن اشکال های رنگ آمیزی جلسات گذشته

تکالیف روز 

برای جلسه آینده دفترنقاشی - پاستل و مداد رنگی همراه داشته باشید

کلاس اول - خانم علمدار

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

کشیدن نقاشی من و معلمم (کلاس نقاشی)،دقت به جزئیات محیط اطراف - نشان دادن حس دخترانم به کلاس و من 

تکالیف روز 

برای جلسه آینده مدادرنگی - پاستل بیاورید

کلاس دوم - خانم داریان

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

کامل کردن نقاشی های کلاژ

تکایف روز 

برای جلسه آیندهدفترنقاشی - مدادرنگی - پاستل بیاورید

کلاس سوم - خانم بهرامی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

نقاشی با خلاقیت دخترانم به تمرکز روی کادر بندی ،جزئیات و رنگ آمیزی 

تکالیف روز

دفترنقاشی - مدادرنگی - پاستل جلسه بعدی همراه داشته باشند 

کلاس چهارم - خانم بختیاری

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

کامل کردن سفال ها 

تکالیف روز

دفتر نقاشی - مدادرنگی - پاستل برای جلسه بعد همراه داشته باشید 

کلاس پنجم/1 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

کامل کردن سفال ها 

تکالیف روز

دفتر نقاشی - مدادرنگی - پاستل برای جلسه بعد همراه داشته باشید 

کلاس پنجم/2 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

کامل کردن عروسک های نمدی 

تکالیف روز

-

کلاس ششم - خانم شاه مهدی

 

 


 

 

درباره ما

ماه و مهتاب | مدرسه خلاقیت، هوشمندی و نشاط .

آدرس: پاسداران، پایدارفرد، بوستان هشتم (حدفاصل شیرینی سولدوش و فروشگاه رفاه)، پلاک 114

ایمیل: info@mahomahtab.ir

تلفن:22779700

Top