گزارش فعالیت های کلاسی 97/11/23


گزارش فعالیت های کلاسی

کامل کردن نقاشی های گذشته / چک کردن آنها و یادداشت و توضیحات نقاشی ها برای والدین

تکالیف روز 

جلسه ی بعد پاستل و مدادرنگی آورده شود 

کلاس اول - خانم علمدار

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

ادامه کار کلاژ(چسباندن جزئیات) 

تکالیف روز 

دانش آموزانی که کاور A3 نداشتند جلسه بعدی همراه داشته باشند 

کلاس دوم - خانم داریان

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

ادامه کار کلاژ ،رنگ آمیزی جزئیات کار 

تکایف روز 

آوردن گواش - قلمو- روزنامه - یک شیشه خالی (خیارشور -مربیا ...) / یک دستمال پارچه ای 

کلاس سوم - خانم بهرامی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

ادامه کاررنگ آمیزی گلدان های گل (کامل کردن  سایه روشن گلدان ها)

تکالیف روز

دانش آموزانی که کاور A3 نداشتند جلسه بعدی همراه داشته باشند 

کلاس چهارم - خانم بختیاری

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

ادامه رنگ آمیزی نقاشی های دو دل (سبک دودل)

تکالیف روز

دفتر نقاشی - مداد رنگی - ماژیک آورده شود 

کلاس پنجم/1 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

ادامه ی رنگ آمیزی نقاشی های دو دل (سبک دو دل)

تکالیف روز

دفتر نقاشی - مدادرنگی - ماژیک آورده شود 

کلاس پنجم/2 - خانم فراهانی

 

 


گزارش فعالیت های کلاسی

ادامه کار عروسک سازی 

تکالیف روز

تمام وسایل عروسک سازی آورده شود 

کلاس ششم - خانم شاه مهدی

 

 


 

 

درباره ما

ماه و مهتاب | مدرسه خلاقیت، هوشمندی و نشاط .

آدرس: پاسداران، پایدارفرد، بوستان هشتم (حدفاصل شیرینی سولدوش و فروشگاه رفاه)، پلاک 114

ایمیل: info@mahomahtab.ir

تلفن:22779700

Top