تکالیف روزانه


حل برگه ی داده شده 

شنبه 98/01/31

 

-

یکشنبه 98/02/01

 

خواندن کتاب داستان  / دیکته از درس اگر جنگل نباشد و تمرینات آن 

دوشنبه 98/02/02

 

-

سه شنبه 98/02/03

 

تمارین خط انجام شود  / 

چهارشنبه 98/02/04

 

 

 

 

گزارش فعالیت های کلاسی


حل تمرینات کتاب فارسی / حل نگارش ،درس اگرجنگل نباشد 2صفحه ی اول 

شنبه 98/01/31

 

-

یکشنبه 98/02/01

 

حل تمرینات برگه ی داده شده پای تخته و توضیح تمام سوالات / اجتماعی درس جدید داده شد 

دوشنبه 98/02/02

 

-

سه شنبه 98/02/03

 

-

چهارشنبه 98/02/04

 

 

 

درباره ما

ماه و مهتاب | مدرسه خلاقیت، هوشمندی و نشاط .

آدرس: پاسداران، پایدارفرد، بوستان هشتم (حدفاصل شیرینی سولدوش و فروشگاه رفاه)، پلاک 114

ایمیل: info@mahomahtab.ir

تلفن:22779700

Top